Select language:

โครงการก่อสร้างสนามทดสอบยานยนต์ ยางรถยนต์ และส่วนประกอบยานยนต์พร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 - 09:05 - อ่าน 1220 ครั้ง

ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสนามทดสอบยานยนต์ ยางรถยนต์ และส่วนประกอบยานยนต์พร้อมห้องปฏิบัติการทดสอบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by KomsitR